Rehabilitační ošetřovatelství

 

... PŘIPRAVUJEME ...

Kurz je zaměřen na získání znalostí pohybové léčby a zvládnutí základních rehabilitačních technik. Správná péče a cvičení je jednou z cest, jak zpomalit ztrátu funkčních schopností těla, zmírnit bolest, zvýšit prokrvení organismu a zlepšit dýchání. Pravidelnou rehabilitací lze předcházet komplikacím, jako je imobilizační syndrom, dekubity, ochabnutí svalstva, malnutrice atd., které mohou zpomalit proces uzdravování po operaci či úrazu. 

Pro koho je kurz určen

Kurz Rehabilitační ošetřovatelství I. je určen především pro zdravotní sestry, zdravotnické asistenty, pracovníky v sociálních službách a osoby pečující o:

 • aktivní seniory a seniory využívající terénní služby
 • seniory v pobytových a ambulatních zařízeních

Jedná se o kurz na klíč, určený pouze skupinám, nikoli samostatným jednotlivcům. Kurz je možné realizovat v různých krajích ČR pro nejrůznější zařízení, organizace a skupiny osob či zdravotnických pracovníků, jejichž náplní je péče o seniory. Maximální velikost jedné skupiny je 20 osob.  

Cíl kurzu

Absolventi se orientují v základních teoretických vědomostech a praktických dovednostech v oblasti rehabilitačních úkonů pro prevenci imobilizačního syndromu. Poznají nejdůležitější oblasti spolupráce s fyzioterapeuty a specifické potřeby klientů vybraných diagnóz - stav po totální endoprotéze kyčle nebo kolene. Nacvičí si poskytování produktivní a bezpečné asistence při změnách poloh, přesunech a lokomoci, s využitím dostupných pomůcek a s ohledem na prevenci následků přetěžování vlastního pohybového aparátu.

Časová náročnost kurzu

Jedná se o jednodenní prezenční kurz, který účastníkovi zabere zhruba 8 hodin.

Kurz je rozdělen do třech částí

 • Teoretická část je zaměřena na stručný přehled rehabilitačního ošetřování jako celku. 
 • Praktická část využívá prostředků rehabilitačního ošetřování. Sem je zahrnut nácvik polohování, nácvik pasivních i aktivních pohybů, využití pomůcek k nácviku soběstačnosti - zejména chůze s berlemi. To vše s ohledem na prevenci následků přetěžování vlastního pohybového aparátu. Proto je zařazeno i cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, prevence bolestí pohybového aparátu a relaxace.
 • Speciální část je cílena na problematiku pooperačního stavu - náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu a specifika těchto diagnoz - péče o jizvu, základní cvičební jednotka při TEP kyčle či kolene, dechová cvičení - optimalizace dechových funkcí, chůze s berlemi v terénu, po schodech a režimová opatření jako prevence úrazů.

Podrobný obsah kurzu

Teoretická část

Léčebná rehabilitace

 • Fyzioterapie
 • Ergoterapie

Imobilita a její rizika

 • Imobilizační syndrom
 • Deformity pohybového systému
 • Kontraktury svalů a šlach

Praktická část

Prostředky rehabilitačního ošetřování

 • Polohování
 • Pasivní pohyby
 • Aktivní pohyby
 • Vertikalizace – sed, stoj, chůze
 • Pomůcky
 • Nácvik soběstačnost
 • Dechová gymnastika

 

Psychická a fyzická kondice (prevence bolestí)

Tato praktická část je zaměřena na samotné účastníky kurzu. Aby mohli vykonávat dobře svoji náročnou práci, je třeba, aby se udržovali v dobré fyzické a psychické kondici. Proto je zařazeno i cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, prevence bolestí pohybového aparátu a relaxace.

Speciální část

Fraktura femuru – osteosyntéza

 • Teoretická část: etiologie a klasifikace zlomenin, klinický obraz, diagnostika, terapie
 • Praktická část: polohování, cvičební jednotka při TEP kolene i kyčle, nácvik chůze (výběr berlí, chůze s odlehčením, s došlapem, chůze ze schodů a do schodů), péče o chodidlo, cvičení při plochonoží, prevence otoků, míčkování, dechová cvičení, režimová opatření

Kurz Rehabilitačního ošetřovatelství

Prezenční skupinový kurz Rehabilitačního ošetřovatelství

Komplexní 8hodinový kurz pro skupinu max 20 účastníků 

Teoretická, praktická a speciální část 

Nácvik poskytování produktivní a bezpečné asistence při změnách poloh, přesunech a lokomoci seniorů, s využitím dostupných pomůcek a s ohledem na prevenci následků přetěžování vlastního pohybového aparátu.

19.900 Kč

Objednat


Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.


Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení k praktickému nácviku a podložku ke cvičení.

Ostatní

Maximální kapacita jednoho kurzu je 20 osob.

 

Odborný garant a lektor programu

Marie Zemánková

Marie Zemánková

Fyzioterapeutka, autorka uceleného vzdělávacího programu Škola zad

více informací >


Mohlo by Vás zajímat