Rehabilitační ošetřovatelství

 

... PŘIPRAVUJEME ...

 

Kurz Rehabilitační ošetřovatelství je zaměřen na získání znalostí pobybové léčby a zvládnutí rehabilitačních technik. Správná péče a cvičení je jednou z cest, jak zpomalit ztrátu funkčních schopností těla, zmírnit bolest, zvýšit prokrvení organizmu a zlepšit dýchání. Pravidelnou rehabilitací dokážete předcházet komplikacím (dekubity, ochabnutí svalstva, malnutrice atd.), které mohou zpomalit proces uzdravování po operaci či úrazu.

Pro koho je kurz určen

Kurz Rehabilitační ošetřovatelství je určen pro zdravotní sestry, zdravotnické asistenty, pracovníky v sociálních službách a osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče).

Cíl kurzu

Hlavním cílem kurzu je komplexní příprava ošetřujících osob (viz výše) na pohybovou léčbu a celkovou aktivaci pacientů v rámci léčebného postupu. Účastník kurzu získá a prohloubí své dovednosti v oblasti rehabilitačního ošetřování s cílem zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti pacienta, zabránit vzniku dekubitů a kontraktur, preventivně působit proti tromboembolické nemoci a hypostatické bronchopneumonii. Minimalizovat úbytek svalové síly, udržet fyziologický rozsah pohybu v kloubech a optimalizovat dechové funkce. 

Obsah

Teoretická část

Léčebná rehabilitace

 • Fyzioterapie
 • Ergoterapie

Imobilita a její rizika

 • Imobilizační syndrom
 • Deformity pohybového systému
 • Kontraktury svalů a šlach

Praktická část

Prostředky rehabilitačního ošetřování

 • Polohování
 • Pasivní pohyby
 • Aktivní pohyby
 • Vertikalizace – sed, stoj, chůze
 • Pomůcky
 • Nácvik soběstačnost

Psychická a fyzická kondice

Tato praktická část je zaměřena na samotné účastníky kurzu. Aby mohli vykonávat dobře svoji náročnou práci, je třeba, aby se udržovali v dobré fyzické a psychické kondici. Proto je zařazeno i cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, prevence bolestí pohybového aparátu a relaxace.

Speciální část

Fraktura femuru – osteosyntéza

 • Teoretická část: etiologie a klasifikace zlomenin, klinický obraz, diagnostika, terapie
 • Praktická část: polohování, cvičební jednotka, nácvik chůze, péče o chodidlo, cvičení při plochonoží, prevence otoků, míčkování

Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení k praktickému nácviku a podložku ke cvičení.

 

Odborný garant a lektor programu

Marie Zemánková

Marie Zemánková

Fyzioterapeutka, autorka uceleného vzdělávacího programu Škola zad

více informací >


Mohlo by Vás zajímat