Kašlete na staré pořádky, věnujte zaměstnancům zdraví!

Péče o zdraví a spokojenost zaměstnanců se dostává na špici nabídky firemních benefitů. Firemním telefonů, notebookům či sickdays pomalu zvoní hrana. Bolestí těla z nesprávné pracovní polohy či stresu rapidně přibývá. Co s tím? Jak nastartovat programy zdraví ve firmách a organizacích zacyklených ve starých pořádcích? Která cesta vede ke spokojenému zaměstnanci a vyššímu výkonu? Bez bolesti se to lépe táhne, ale ...

Důvodů i příležitostí k zavedení programů péče o zdravá záda zaměstnanců je nepřeberné množství. Méně či více úspěšné, záleží na tom, po čem právě toužíte. Po benefitu, který potěší nebo skutečně po zdravých lidech? Podívejte se na nejžhavější varianty, které se objevují v hledáčcích osob zodpovědných za blaho zaměstnanců nejčastěji:

Ergonomické pracoviště

Ergonomie pracoviště je pojem, který je v posledních letech v médiích často skloňován. Za tu dobu, co jezdím po firmách, se dostala nejen do povědomí zaměstnavatelů, ale hlavně do praxe. Firmy nakupují správné vybavení pro získání nejvyšší možné výkonnosti svých lidí. Ví ale zaměstnanci, jak si tento úžasný nábytek správně nastavit, aby přinášel očekávaný efekt?

Masáž….až do kanceláře

Masáž je terapie, která díky aplikaci tlaku na svaly a tkáně léčí zranění, zmírňuje bolesti, snižuje napětí a zlepšuje krevní oběh. Je to ale skutečně cesta ze spárů bolesti? Mnohdy masáž pouze vyřeší akutní bolest, bez jakéhokoliv zaměření na původce či prevenci. Masírování v práci pak považuji nikoliv za benefit, ba naopak za pobídku k ještě větším výkonům.

Cvičení na pracovišti

Cvičení ve firmách je funkční nástroj, který předchází výpadkům klíčových zaměstnanců. Firemní posilovny, cvičení pod dohledem „odborníka“, povinné přestávky na protažení,… To vše funguje! Sice nesystematicky, ale je to lepší než nedělat nic.

Pomůcky dlouhodobého sezení

Opěrka beder, balanční čočka či sedací klín, balanční míč i overball jsou dobrým doplňkem pro prevenci bolesti pohybového aparátu. Jsou běžně dostupné, snadno použitelné, jejich funkčnost je ověřena. Žádná z nich však není určena k dlouhodobému používání. Ač jsou rehabilitační doplňky dobrým pomocníkem, rozhodně vás nespasí. Aktivitu pro udržení správné polohy těla v sedu i stoji musíte vyvinout vy sami. Nejlepším receptem na zdravá záda tedy stále zůstává pohyb.

Fyzioterapeut na pracovišti

Ve většině případů jsou za bolestí zad chybné pohybové stereotypy a dlouhodobé přetěžování. A kdo jiný dokáže v této oblasti poradit, než odborník na pohyb. Fyzioterapeuti jsou schopni analyzovat pracoviště a upravit pohybové stereotypy tak, aby pracovní činnost byla maximálně efektivní, bez negativního vlivu na zdraví zaměstnance. Zároveň jsou schopni navrhnout kompenzační cvičení pro ještě lepší výsledek.

 

Praktická aplikace programů zdraví do firmy

Pokud chcete mít dlouhodobě zdravé pracovníky, kteří vydrží jednostranné pracovní polohy (sed, stoj, manipulace), s masážemi ani pomůckami si nevystačíte. Musíte na to "od lesa", což nebývá právě ta nejlehčí cesta, to přiznávám. Jednostranná pracovní zátěž je nevyhnutelná, ale systémem Školy zad ji můžete oddálit, zmínit nebo eliminovat. Programy Školy zad nenabízejí univerzální rady, zázračné medicínu ani dokonale ergonomickou židli nebo nejnovější typ myši. Škola zad ukazuje cestu ke zdravému pohybovému aparátu. Odzkoušenými postupy, edukací a systematickou prací s pohybovým aparátem pracovníků. 

Koho školit a vzdělávat v oblasti zdraví?

Zaměstnance ve výrobě i kanceláři. Pohybový aparát je namáhaný při všech činnostech, ať už se jedná o těžkou práci u stroje či dlouhodobý sed u administrativních a manažerských pozic.

U všech činností existuje ideální pohyb, který je efektivní a nedevastuje pohybový aparát. Rozdělte zaměstnance do skupin dle podobnosti vykonávané pracovní činnosti (Pracovníky ve výrobě/sklad/administrativa/…). Ty pak podrobte školení zaměřené na problematiku jejich pohybového stereotypu.

Kdo ze zaměstnanců je “v ohrožení”?

Vyšetřete je! Pohybový aparát se vyšetřuje standardními zobrazovacími metodami – rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonance, CT vyšetření. Provádí je vyškolený personál a všechny něco stojí. Nehledě na čas strávený po ordinacích. Existují však i jiná jednoduchá vyšetření pohybového aparátu, tzn. Test pohyblivosti. Nestojí skoro nic a dají vám rychlou odpověď, jak na tom vaši lidé jsou.

Prostý předklon Pohyblivost ramenního kloubu Test na dvou vahách
Hodnotí pohyblivost celé páteře. Spočívá v předklonu provedeném ze stoje, kdy se v nejkrajnější pozici měří vzdálenost třetího prstu od podložky. Za normální výsledek se považuje dotek prstů. Vzdálenost do 10 cm je v toleranci. Nadměrný dotyk (dlaň, předloktí), či vzdálenost nad 30 cm jsou jasnou patologií. Ve vzpřímeném stoji pokrčte v lokti levou paži a hřbet ruky posouvejte po zádech vzhůru mezi lopatky. Pravou paži zvedněte nad hlavu a ohněte loket tak, aby se pravá ruka za šíjí spojila s levou rukou. Vyzkoušejte na obě strany. Jaký je výsledek? Potřebujete 2 stejné osobní váhy. Postavte každou dolní končetinou na střed jedné váhy a zaujměte vzpřímený postoj. Ruce podél těla. Hlavu zpříma, dívejte se před sebe. Stůjte klidně. Je-li rozdíl váhy na jedné z nich více než 10%, vítejte ve skupině „ohrožených trvalou bolestí zad“.

Výsledky výše zmíněných testů jsou pro vás informací, zda je třeba obrátit se na odborníka. V programech Školy zad jsou tato vyšetření hodnocena odborným fyzioterapeutem a jsou startovacím hodnotícím měřítkem pohyblivosti účastníků kurzů.

 

Audit pracovních stereotypů

Zjistíme aktuální stav pracovních stereotypů zaměstnanců, které výrazné ovlivňují zdraví zad. Navrhneme konkrétní dlouhodobá opatření pro prevenci a eliminaci bolestí zad. V souladu s vašimi možnostmi.

zjistit více

 

Nebojte se školit i ptát

Péče o zdraví zaměstnanců souvisí s mnoha otázkami. Patří mezi ně témata finanční, časová, personální, co do formy školení a vhodných pomůcek. Pokud se do toho pouštíte sami a máte pochyby, jestli zvolíte vhodný typ cvičení či edukace, myslete na to, že vždy je lepší dělat alespoň něco než vůbec nic.

Zde je zodpovězeno pár otázek, na které se často ptáte:

Kdy školit? Ráno, o přestávkách, odpoledne?

Ze zkušenosti vím, že  občas není jednoduché najít na školení čas. Obzvláště u pracovníků ve výrobě často s obtížemi lovíme 30minut na nutné cvičení pro zafixování správného pohybového stereotypu. Manažerské pozice většinou nemají problém s 90ti minutovým komplexním školením pokrývajícím teorii, praxi i cvičení. Čas záleží vždy na možnostech dané skupiny.

Musím zajistit na školení speciální pomůcky?

Všechny pomůcky ke cvičení, včetně podložek a modelu páteře zajišťuje školitel. Na vás je zabezpečení dataprojektoru a místnosti dostatečně velké tak, aby si účastníci mohli lehnout na zem a mohli vzpažit a upažit. Při Ochutnávce stačí místnost pro cvičení v sedě.

Jak přimět lidi k “akci”?

Každého dnes bolí záda. Většina z nás špatně stojí, sedí či své tělo přetěžuje nevhodným pohybem. Už to je velkou hnací silou. Přesto je možné zájem o školení podpořit “Motivačním dopisem pro zaměstnance” a “Dotazníky bolesti”.

Kolik lidí se dá školit najednou?

V programu Školy zad má skupina do 16 osob. Při tomto maximálním počtu je možné lidem věnovat individuální péči (např. opravovat špatné postavení těla při nácviku atp.)

Jak dlouho cvičit?

U každého cvičení platí, čím pravidelněji, tím lépe. U cvičení Školy zad tomu není jinak. Na Ochutnávce vás naučíme cviky pro zbavení se bolesti krční páteře a hlavy.

Systém Školy zad jde do hloubky. Identifikuje původce vaší bolesti a naučí vás správnému pohybovému stereotypu včetně kompenzačního cvičení. Díky delšímu trvání si zafixujete správný pohyb a odbouráte dlouhodobě bolest zad.

Stačí znát teorii a cvičit?

Znalost teorie a dodržování cvičení jsou pro zdravá záda stěžejní. Důležité je ale také správné nastavení pracovního místa, tedy plochy, kam bez problémů a bez natáčení trupu dosáhnete rukama na předměty, které při práci potřebujete. Pohyb mimo tento prostor je pro tělo namáhavý a mnohdy i nebezpečný.

Kolik stojí zdravý zaměstnanec?

Při otázce “kolik nás to bude stát” si na jednu misku vah položte mzdu zaměstnance při dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené bolestí zad a přičtěte neefektivní výkon práce způsobený sníženým pohybovým rozsahem. A jako protiváhu postavte například cenu školení pro 16 osob, které naučí šetřit pohybový aparát a zároveň podávat nejvyšší výkon.

Neznám výsledky vašich kalkulací. Přesto doporučuji, abyste na programy zdraví nahlíželi jako na investici do svých lidí. A ta se vždy vyplatí.

 

Cílem systému Školy zad je prosazování programů zdraví ve firmách, protože pouze změnou stereotypu dosáhnete dlouhodobých výsledků. Z pohledu zaměstnance života bez bolesti zad, z pohledu zaměstnavatele výkonných pracovníků.

Programy školy zad

Ochutnávka

Ochutnávka Umění sedět 
90 minut u vás ve firmě

Proč a jak vzniká bolest | Prevence | Špatný sed | Nácvik správného sedu | Vstávání ze židle | Balanční míče | Test pohyblivosti
Cvičení
Kompenzace dlouhodobého sezení, prevence bolestí krční páteře a hlavy | Krátká cvičení jednotka pro denní použití

Prezetnace a letáčky se cvičením
Max. 16 pracovníků

11 900 Kč

Objednat


Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Umění sedět

Ucelený program Školy zad 
Přímo u vás ve firmě

3 měsíční program
1 x 14 dní
Max. 16 pracovníků
Společný 45 minutový trénink
15 minut individuální konzultace
Praktický nácvik správných stereotypů
Cvičení
Max. 16 pracovníků

65 200 Kč

Objednat


Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Online kurz

Online kurz Umění sedět
Neomezená kapacita

18 videí k bezbolestnému sedu
Anatomie bolestí zad
Princip ozubených kol
Bezpečný pracovní sektor
Praktický nácvik správného sedu. V kanceláři, doma i na cestách
Pomůcky pro dlouhodobé sezení
3 x cvičební jednotka

Podrobnosti zde

790 Kč

Objednat


Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.


Program Školy zad v Siemensu

Nahlédněte pod pokličku programu Školy zad. Jak probíhalo školení v Siemensu. Jaké byly výsledky a reference.

Siemens si váží svých zaměstnanců

 


Mohlo by Vás zajímat